Mapa AED

Jednym z celów Fundacji “Ratuj Życie” jest tworzenie aktualnej mapy lokalizacji automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) dostępnych w Polsce, a w dalszej kolejności w pozostałych krajach europejskich. Fundacja prowadzi ciągłą weryfikację posiadanych informacji oraz zbiera dane na temat nieuwzględnionych, nowych instalacji publicznie dostępnych AED. Każdy może wziąć aktywny udział w tworzeniu Ogólnopolskiej Mapy AED. Jeśli znasz lokalizację nieuwzględnioną w bazie „Ratuj Życie”, zgłoś ją używając poniższego formularza.