Polityka prywatności

 1. Wydawcą serwisu ratujzycie.eu (dalej „Serwis”) jest Fundacja Ratuj Życie (dalej „Fundacja”).
 2. Odwiedzając naszą stronę akceptujesz aktualne postanowienia niniejszego regulaminu oraz zobowiązujesz się do przestrzegania zawartych tu zasad.
 3. Nie dopuszcza się umieszczania w komentarzach:
   (a) treści nawołujących do uprzedzeń rasowych, wyznaniowych, etnicznych i propagujących przemoc,
   (b) treści pornograficznych ani w żaden sposób godzących w powszechnie przyjęte normy moralne i obyczajowe.
 4. Fundacja zastrzega sobie prawo edytowania zgłoszonych przez użytkowników komentarzy oraz ich usunięcia bez ostrzeżenia i podawania przyczyny.
 5. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy umieszczonych w Serwisie, w tym wiarygodność informacji podawanych w komentarzach.
 6. Treści publikowane w Serwisie są chronione prawem autorskim. Kopiowanie, publiczne odtwarzanie, w tym udostępnianie w Internecie, a także wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody ich autora lub wydawcy.
 7. Użytkownicy Serwisu
  Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów internetowych, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego Serwisu. Znamy także:
  – czas wizyty użytkownika Serwisu,
  – adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, kiedy przejście do strony serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  – informacje o typie przeglądarki i systemie operacyjnym komputera użytkownika.
 8. Wykorzystywanie danych
  Zbierane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza właścicielem Serwisu. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis.
 9. Mechanizm cookies
  Serwis używa technologii Cookie (ciasteczek). Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach Serwisu ani śledzenia ich nawigacji.
 10. Odnośniki do innych stron
  Serwis zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu.
 11. Formularze kontaktowe
  Wyjątkiem od przedstawionych wyżej zasad jest przetwarzanie danych osobowych użytkowników Serwisu przez Fundację w wyniku dobrowolnego podania swoich danych przez użytkownika we formularzach kontaktowych, w których wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i otrzymywanie wiadomości od wydawcy Serwisu drogą elektroniczną.
  Dane osobowe użytkowników podane Fundacji za pomocą formularzy kontaktowych będą zapisywane w bazie danych. Dane osobowe nie będą udostępniane ani sprzedawane innym podmiotom i osobom. Podane przez użytkownika dane nie będą uzupełniane danymi pozyskanymi z innych źródeł.
  Użytkownik Serwisu ma prawo do wglądu, zmiany i usunięcia swoich danych osobowych zapisanych w bazie danych Fundacji. W tym celu użytkowników serwisu powinien skontaktować się z administratorem danych osobowych: Fundacja Ratuj Życie, ul. Św. Sebastiana 11A/7, 31-049 Kraków, e-mail: kontakt@ratujzycie.eu.
 12. Zmiana zasad regulaminu
  Zastrzegamy sobie prawo zmiany zasad regulaminu poprzez opublikowanie jego nowej wersji na stronie http://ratujzycie.eu/polityka-prywatnosci.

opublikowano: 14.11.2015
aktualizowano: 14.11.2015