Zgłoś AED

Jednym z głównych celów Fundacji Ratuj Życie jest tworzenie aktualnej mapy lokalizacji automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) dostępnych w Polsce, a w dalszej kolejności w pozostałych krajach europejskich.

Fundacja, dzięki współpracownikom i wolontariuszom prowadzi ciągłą weryfikację posiadanych informacji oraz zbiera dane na temat nieuwzględnionych, nowych instalacji publicznie dostępnych AED. Każdy może wziąć aktywny udział w tworzeniu Ogólnopolskiej Mapy AED. Jeśli znasz lokalizację nieuwzględnioną w bazie Ratuj Życie, zgłoś ją używając poniższego formularza. Aby przyspieszyć proces dodawania nowej lokalizacji i odciążyć fundacyjnych wolontariuszy prosimy o wypełnienie wszystkich pól formularza i podanie możliwie dokładnych informacji dotyczących nowej lokalizacji. Prosimy również o przesłanie zdjęcia nowej lokalizacji.


    (pomocna może być ta strona)

    kategoria AED

    zdjęcie (max. 1MB w formacie jpg lub jpeg)

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do tworzenia mapy lokalizacji defibrylatorów AED Fundacji Ratuj Życie (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera Fundacji Ratuj Życie z siedzibą w Krakowie, ul. św. Sebastiana 11A/7 zawierającego informację o działalności i ofercie Fundacji.